ప్లాటు Offer Price కేవలం రూ. 2,55,000/- కే. EMI కలదు

Price on call

Description

VASUNDARA Infra Developers

Nandanavanam @Jangaon, Marigadi

Farm Land

100% Vaastu

Clear Title

Spot Registration

అందరికి అందుబాటు ధరలో ప్లాటు

Offer Price కేవలం రూ. 2,55,000/- కే. MI కలదు.

VASUNDARA LOCATION HIGHLIGHTS

Jangaon Railway Station 10mns. Jangaon Collector Office 10mns. VASUNDARA Jangaon Govt. Hospital 5mns. Jangaon Industrial Corridor, IT Corridors Very Near to Jangaon Bus Stand Green County Jangaon District Medical College Very Near to Bommakur Dam

✔VASUNDARA Infra Developers Flat No. P-2, IBM Residency, Maruthi Nagar, Beside KLM Fashion, Boduppal, Hyderabad – 98. Contact:.

Neemsboro pvt ltd

Sai Kumar

Share This Property

Share